Personen worden vaak geselecteerd om mee te doen aan een onderzoeken op basis van bepaalde kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, enz. Aan de hand van deze informatie kunnen wij zorgen dat wij de juiste groep personen kunnen benaderen. Ook is het nodig om het onderzoek representatief uit te voeren; of in andere woorden, bepaalde groepen proportioneel worden uitgenodigd. Dit is zeer belangrijk voor het trekken van de juiste conclusies uit een onderzoek.